spacercadastru intabulare

 

masuratori topografice

topografia este ştiinţa şi tehnica care stă la baza întocmirii hărţilor şi planurilor care reprezintă porţiuni ale suprafeţei terestre

Dispunem de echipamentele topografice moderne si performante iar calitatea lucrarilor este garantata de experienta expertilor nostri.
Lucrarile topografice sau cadastrale sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Avand o larga experienta in domeniul cadastrului, intabularii, lucrarilor si masuratorilor topografice, echipa noastra de experti cadastru, autorizati de Oficiul National de Cadastru Geodezie si Cartografie Bucuresti, va sta la dispozitie oferindu-va servicii profesionale, realizate rapid, eficient si la costuri avantajoase.

Pe langa realizarea lucrarilor si masuratorilor topografice necesare - relevee, planuri, schite, expertii nostrii va ajuta la intocmirea dosarelor pentru obtinerea numarului cadastral, necesar intabularii in Cartea funciara precum si depunerea acestuia la ANCPI.

Actele necesare pentru realizarea documentatiei in cazul lucrarilor topografice:

• Actul de proprietate al imobilului in doua copii din care una legalizata;
• Autorizatie de constructie si proces verbal de receptie definitiva (in situatia in care imobilul s-a construit ulterior dobandirii terenului) - doua copii din care una legalizata;
• Schita anexata actului de proprietate - daca aceasta exista;
• Copie de pe documentatia cadastrala (Plan de amplasament si delimitare, Fisa corpului de proprietate) - daca acestea exista;
• Actele de indentitate ale proprietarului/proprietarilor - in doua copii;