spacer

 

 

Continutul documentatiei, pentru obtinerea aprobarii de scoatere din circuit, a terenurilor situate in intravilan

  • Cererea pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a carte funciaraproprietarului, dupa caz;
  • Extrasul de Carte Funciara pentru informare si Copia Actului de proprietate sau alt act de detinere valabil incheiat (de exemplu : Contract de Concesiune, Arenda, Inchiriere), insotit de acordul proprietarului;

Documentatia Cadastrala;

  • Certificatul de Urbanism ( se ia de la Primarie ), insotit de Planul de Incadrare in Zona si de Planul de Situatie in care se evidentiaza suprafetele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol;

Avizul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare.