spacer

 

 

Intocmire Planuri de Situatie si documentatii pentru P.U.Z., P.U.D., P.U.Gacte cadastru

  • copie dupa actele de proprietate ;
  • copie dupa Cadastru si Intabulare ;
  • Extras de Carte Funciara pentru informare ;
  • Certificat de Urbanism copie legalizata- cu mentiunea necesar pentru P.U.Z. ;
  • copie B.I./C.I. ;