spacer

 

- punctele retelei geodezice de sprijin, de indesire si de ridicare

- limitele si punctele de hotar, cu numarul de ordine, pentru hotarul unitatii administrativ-teritoriale si pentru intravilanele componente

- limitele si numerele cadastrale ale corpurilor de proprietate/imobilelor

- limitele, numerele cadastrale si categoriile de folosinta ale parcelelor

- limitele si numerele cadastrale ale constructiilor cu caracter permanent

- reteaua de drumuri

- caile ferate

- apele curgatoare cu sensul lor de curgere

- apele statatoare

- constructiile hidrotehnice

- denumirile localitatilor, apelor, principalelor forme de relief, padurilor, drumurilor si strazilor,

- ale obiectivelor industriale, social-culturale, care sunt prevazute in nomenclatoarele si atlasele oficiale in vigoare

- numerele postale ale imobilelor din intravilane

- codul SIRSUP al unitatii administrativ-teritoriale

- scara de reprezentare

- sistemul de proiectie

- anul de intocmire, schema de dispunere si incadrare a foilor componente la nivelul trapezelor din nomenclatura Sistemului de proiectie Stereografic 1970.