spacer

completare cu constructie (inscriere /demolare/extindere constructie)acte cadastru

 

 • cererea de solicitare informatii, anexei 1;
 • declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului, anexei 5;
 • cererea de receptie si înscriere, anexei 2;
 • extras de carte funciara pentru informare;
 • copie xerox documentatia cadastrala avizata anterior si Incheiere de Intabulare;
 • copie legalizata dupa:

Autorizatia de Construire/Demolare

Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau, dupa caz, certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul;

 • certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru, si cu valuarea impozabila a constructie.
 • copie xerox B.I./C.I.

NOTA :

 • In cazul in care au existat constructii vechi pe teren si au fost cuprinse in Documentatia Cadastrala, este necesara o Autorizatie de Demolare Constructie si Proces Verbal;
 • In cazul in care o constructie veche care este cuprinsa in Documentatia Cadastrala, a fost modificata din diverse motive ( s-a mai ridicat un nivel, s-au mai daramat anumiti pereti, s-au modificat caile de acces etc. ) este necesara o Autorizatie de Extindere si Proces Verbal;
 • In cazul in care au existat doua sau mai multe constructii pe teren si au fost cuprinse in Documentatia Cadastrala iar proprietarul solicita demolarea acestora , fara a mai construi ceva nou pentru moment, trebuie prezentata Autorizatia de Demolare si Procesul Verbal;