Terenurile cu destinatie agricola

 • Terenurile arabile ;
 • Viile ;
 • Livezile ;
 • Pepinierele viticole ;
 • Pepinierele  pomicole ;
 • Plantatiile de hamei si duzi ;
 • Pasunile, fanetele ;
 • Serele ;
 • Solariile ;
 • Rasadnitele ;
 • Terenurile cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamente silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii agrozootehnice si de imbunatatiri funciare ;
 • Amenajarile piscicole ;
 • Drumurile tehnologice si de depozitare.

Terenurile cu destinatie forestiera

 • Terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administratie silvica ;
 • Terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive – stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, ravene, torenti.

Terenurile aflate permanent sub ape

 • Albiile minore ale cursurilor de apa ;
 • Cuvetele lacurilor naturale si artificiale la nivelul maxim de retentie ;
 • Bratele si canalele din Delta Dunarii ;
 • Fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale si contigue.

Terenurile din intravilan

 • Toate terenurile, indiferent de categoria de folosinta, situate in perimetrul localitatilor urbane si rurale, ca urmare a stabilirii limitei de hotar a intravilanului, conform legislatiei in vigoare.

Terenurile cu destinatie speciala

 • Cele folosite pentru transporturile rutiere ;
 • Feroviare ;
 • Aeriene ;
 • Navale ;
 • Cele pe care se afla obiective si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale ;
 • Terenurile cu exploatari miniere, petroliere, cele pentru nevoile de aparare a tarii ;
 • Rezervatiile si monumentele naturii, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea.