spacer

 

scoaterea din circuitul agricolacte cadastru

  • copie dupa actele de proprietate ;
  • copie dupa Cadastru si Intabulare ;
  • Extras de Carte Funciara pentru informare ;
  • Certificat de Urbanism copie legalizata ;
  • Aviz de la ANIF ( ne ocupam noi ) ;
  • copie B.I./C.I. ;

In cazul terenurilor care au cadastru vechi si se solicita diverse modificari asupra numarului cadastral, daca in urma verificari limitelor de proprietate se constat diferente fata de cadastrul avizat anterior, se va face intai rectificarea limitelor de proprietate si dupa actualizarea cerut de Dvs. Fiecare operatiune se face separat deoarece noul program de inregistrare a datelor nu permite avizarea mai multor operatiuni simultan. Fiecare procedura se taxeaza separat ca o alta lucrare.