spacer
cadastru intabulare

Cadastru

Este un sistem de evidenţă şi inventariere a tuturor bunurilor imobile (terenuri şi/sau construcţii). In baza documentaţiei cadastrale( denumite în continuare documentaţii) întocmite, se atribuie un număr cadatral unic pentru fiecare imobil.
Aceste documentaţii stau la baza înscrierii în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la :

- imobile care necesită documentaţie pentru prima înscriere;
- imobile care necesită documentaţie pentru dezlipire / alipire ;
- imobile care necesită documentaţie pentru desfinţarea / înscrierea unei construcţii;
- imobile care necesită documentaţie pentru modificarea suprafeţei sau limitelor.

Intabularea

Este înscrierea prin care se realizează definitiv, de la data înregistrării cererii, tranferarea, constituirea, modificarea sau stingerea unui drept real imobiliar în cartea funciară.

Cartea funciară

Este un registru public destinat la evidenţierea datelor referitoare la imobile şi la anumite inscripţiuni, prin care drepturile reale asupra imobilelor iau naştere sau încetează.Fiecărui imobil îi corespunde câte o carte funciară. Cartea funciară se deschide în baza unei documentaţii cadastrale recepţionate ( care are număr cadastral atribuit) şi a actelor de proprietate. Cartea funciară are trei părţi:
A. Partea I-a : cuprinde :
- numărul cadastral atribuit imobilului;
- adresa imobilului, din ce este format imobilul şi suprafeţele rezultate din măsurători ;
- suprafaţa de teren aferentă, din actele de proprietate.
B. Partea II-a : cuprinde :
- numele şi prenumele proprietarului / proprietarilor;
- înscrisuri privitoare la proprietate
- enumerarea actelor, modalitaţi de dobândre / transmitere a proprietăţii, moduri de deţinere a proprietăţii : exclusiv / indiviziune;
C. Partea III-a : cuprinde înscrieri privitoare la sarcini :
- sarcini ( ipoteci, privilegii);
- uzfruct, uz, habitaţie, superficie / servituţi în sarcina imobilului;
- fapte juridice, drepturi personale ale unr teţe persoane, referitoare la drepturi reale.