spacer

Cadastru – Prima Inregistrare

  • cerere de solicitare informatii,anexei 1
  • cerere de receptie si inscriere, anexei 2
  • declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului, anexei 5
  • extras din planul parcelar semnat si stampilat  de primarie (numai pentru imobilele din extravilan);
  • Actele de proprietate (copie legalizata), dupa caz:

- Contract de Vanzare Cumparare

- Contract de Construire

- Proces Verbal de Predare Primire

- Contract de Imprumut

- Chitanta de Achitare Integrala

- Certificat de Casatorie/Sentinta de Divort (daca numele beneficiarului din actul de proprietate difera fata de cel nou din B.I., fiind aceiasi persoana)

- Certificat de Deces  (daca este cazul, de genul clauza de uzufruct in contract care trebuie radiata)

  • In cazul apartamentelor care nu au fost transcrise, Declaratie Notariala – ca actul nu a fost trecut in Registrul de Transcriptiuni si Inscriptiuni;
  • In cazul terenurilor care au diferente fata de coordonatele avizate, cu cele masurate, Declaratie notariala de rectificare a limitelor si a suprafatei;
  • Certificatul Fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru si cu valoarea impozabila (pentru constructi noi);
  • B.I./C.I. in copii xerox;

TAXA OCPI standard, este 120 RON. Insa, pentru imobilele care au intrat in proprietate printr-un Certificat de Mostenitor, Sentinte Civile, Contracte de Partaj, Ordinul Prefectului sau alte acte in afara de cele de proprietate standard, eliberate din 2009 si 2010  se mai plateste o taxa suplimentara la OCPI la depunerea dosarului( pe langa taxa OCPI normala de 120 RON ) de 0.15% din valoarea imobilului trecuta pe acestea. Pentru imobilele care au fost cumparate in rate si ulterior sau achitat integral, se mai achita o taxe de 60 Ron pentru radiarea de ipoteca.