spacer

 

Dezmembrare sau Alipire Imobileacte cadastru

  • cererea de solicitare informatii,anexei 1
  • cererea de receptie si inscriere, anexei 3;
  • declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului, anexei 5
  • extras de carte funciara pentru informare;
  • copie simpla dupa  actele de proprietate;
  • copie simpla dupaCadastru si intabulare;
  • copii simpla dupa B.I./C.I.;
  • certificat de urbanism – in cazul dezmembrarilor mai mari de doua loturi si pentru alipiri, indiferent de numarul de loturi alipite;

TAXA OCPI este 60 RON pentru orice suprafata alipita si 60 RON ( in cazul dezmembrarilor ) ori numarul de loturi.